Skip to content

Från joggare till löpare

Från joggare till löpare

Vill du ta steget från att jogga till att kunna kalla dig för löpare?

Vår löpargrupp ”Från joggare till löpare” är för dig som vill komma igång och springa eller vill ta steget från att vara joggare till att kunna kalla dig för löpare.

För att tillgodogöra sig gruppens träning på bästa sätt rekommenderar vi att du idag orkar jogga minst två kilometer utan att stanna i valfri fart, och passar bäst för dig som springer/lufsar/går 5 km på mellan 30-45 minuter. Orkar du springa 10 km på under en timme rekommenderar vi istället vår löpargrupp med lite högre fart.

Målsättningen för gruppen är att vi ska bli bättre som löpare och förbättra såväl kondition som löpteknik för att orka springa snabbare, längre och inte minst minimera risken för att skada oss. En förhoppning är att alla ska klara springa en mil innan vi är klara.

Våren kommer vara uppdelad i två perioder om 8 veckor vardera. Träningen kommer att bedrivas utomhus med utgångspunkt från olika startplatser inom Växjö tätort.

Träningstid är torsdagar med start klockan 17.00. Första tillfället blir den 7 februari. Varje pass varar cirka 45-50 minuter.

Kostnaden per 8-veckors-period är 995 kronor. Antalet platser är begränsat för att garantera att du kan få så mycket individuell feedback som möjligt.