Skip to content

Dålig kondition ökar risken för sjukskrivning

Att det mesta i livet blir lättare med god kondition och avsaknad av övervikt är det nog väldigt få som säger emot.
Nu visar en ny studie att det finns ett rätt stort samband mellan kondition och BMI och hur mycket sjukskriven en person förväntas bli.

Forskarna i studien har använt sig av registerdata från över en miljon svenska män som mönstrat mellan 1972 och 1994. Från mönstringsdatan har man tittat på hur personerna presterade på konditionstestet samt deras vikt i förhållande till längden (BMI).
Sedan har man tagit denna information och jämfört den med hur många sjukskrivningsdagar personerna har haft fram till idag (i genomsnitt under 28 års tid) – och datan är slående. Bland de 10 procenten som presterade sämst på konditionstestet är risken för att bli sjukskriven nästan fyra gånger så hög som för de 10 procent som presterade bäst. Resultatet var likartat längs hela skalan – ju sämre kondition – ju fler sjukdagar senare i livet.

Man såg också att konditionen var en betydligt viktigare faktor än BMI, en god kondition innebar lägre risk för sjukskrivning oavsett BMI.

Forskarna bakom studien betonar dock att man inte måste bli topptränad triathlet för att dra nytta av dessa fördelar, utan även en liten förbättring av konditionen minskar risken för sjukskrivning. ”Att gå från att ha väldigt dålig kondition till halvbra kan göra skillnad”, förtydligar de.

Behöver du hjälp med att lägga upp en plan för hur du ska förbättra din kondition och samtidigt bli lite starkare är det bara att höra av sig.